Avel

                                                                                                      

Parning planeras mellan Margårdens Explorer och Tunturi Kieppi Fleur.

Exakt när är ännu inte bestämt så håll ögonen öppna.

Båda hundarna har stor jaktlust och är mycket goda viltfinnare.

Bra mentalitet och rastypisk exteriör.

 
 

Tunturi Kieppi Fleur 2 ökl. våren 2022.

Skogsfågelträning hösten 2021.