Explorer, Fleur och Ithosca Girl på utflykt till Älvkarleby.