Margårdens Explorer BIR, Cert, BIS, Svenska Irländsk Setterklubbens utställning i februari 2019.