Racer, Riley och Rodney, Ithosca Girls söner födda 20150115.